Integritetspolicy

Den 25:e maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag behandlar personuppgifter och ger Dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att Du skall känna Dig trygg när Du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

AB Hugo Carping behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller övrigt i samband med en kundrelation.

De företags- och personuppgifter vi behandlar och lagrar är följande:

  • Företagsnamn
  • Företagsadress
  • Telefonnummer
  • Faxnummer
  • Organisationsnummer
  • Kontaktperson(er)
  • Befattning
  • E-postadress, både företagets och eventuellt till kontaktperson(er)

 

Varför vi lagrar denna information
Utöver den kontaktinformation som nämns ovan lagrar vi orderhistorik, för att kunna fullgöra avtal i vilket Du är en part, beställningar, betalningar, garantiåtaganden, statistisk uppföljning, kundtjänstärenden och dylikt som kan vara kopplat till kontaktinformationen. I kontakt med oss genom e-post lagras även dessa mail under en period.

Får Du våra kampanjutskick/prislistor etc så finns Din adress/e-postadress även lagrad i detta register (om Du inte tidigare valt att avregistrera Dig från dessa utskick).

Tillgång till Dina personuppgifter
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör Dig, samt i sådana fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om Dig, ett s k registerutdrag.

Begära rättelse
Vidare har Du, om Du anser att en uppgift om Dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att Dina personuppgifter raderas om de inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.

Vår policy
De person- och företagsuppgifter Du lämnar till oss kommer inte att, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privat-personer utan Ditt samtycke. Ett undantag till detta är våra fraktare. För att kunna möjliggöra leverans av varor kommer fraktbolag behöva ta del av leveransadress och ev. kontaktperson.

Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen eller så länge kundrelationen pågår och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Önskar Du exakt information om vilka personuppgifter vi lagrar, vill begära ändring eller radering så är Du varmt välkommen att kontakta oss. Du når oss via telefon 040-53 53 80 eller via e-mail info@carpings.se.