Nöten är knäckt!

GVB i Norrland AB knäckte nöten! D v s dom fick den röda kulan med det tresiffriga kontrollnumret.

Grattis säger vi och skickar upp en kickbike!