AB Hugo Carping förvärvar Bra Gross Sverige AB

AB Hugo Carping har den 8 mars 2024 förvärvat samtliga aktier i Bra Gross Sverige AB. För mer information se pressmeddelande

Pressmeddelande 240311