Besök av Belgiska ambassaden

Fredagen den 20 september hade vi öppet hus för passansökan för belgiska medborgare. Under dagen utfärdades 43 pass med mobil utrustning.

På bilden syns från vänster Gustaf Carping, konsul Belgien, Florentine, belgisk medborgare och passökande, Tom Van Eeckhout samt Bruno Vandecasteele från Belgiska ambassaden i Stockholm.